Regulamin


Szanowny Użytkowniku


Aby dalej móc w naszym serwisie "System Zamiany Mieszkań" zamieszczać w szybki sposób 
ogłoszenia, potrzebujemy Twojej zgody na przetwarzanie danych osobowych.


Informujemy, że dbamy o Twoja prywatność, a Twoje dane są u nas bezpieczne.


Od 25 maja 2018 roku w Polsce będzie stosowane Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych  w związku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych ). Wobec powyższego
ZBM w Cieszynie Sp. z o.o. przedstawia następującą informację wymaganą
Rozporządzeniem  i dotyczącą przetwarzania danych.


Kto będzie Twoim administratorem danych?


Administratorem Twoich danych osobowych będzie Zakład Budynków Miejskich w Cieszynie Sp z.o.o. z siedzibą
przy ul. Liburnia 2a, 43-400 Cieszyn, tel. 33 852 25 60. ZBM w Cieszynie Sp. z o.o.
wyznaczyła inspektora ochrony danych,
z którym można skontaktować się poprzez e-mail: oliwia.sosin@zbm.cieszyn.pl
w każdej sprawie przetwarzania Twoich danych osobowych


O jakich danych mówimy?


Chodzi o dane osobowe, które są zbierane przez ZBM w Cieszynie Sp. z o.o 
w ramach korzystania przez Ciebie z serwisu "System Zamiany Mieszkań".


Dlaczego chcemy przetwarzać Twoje dane?


Dane będziemy przetwarzać, aby zrealizować zamianę Twojego mieszkania.


Jakie masz prawo w stosunku do Twoich danych?


Przysługuje Ci prawo dostępu do treści swoich danych, możesz zażądać ich
sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania. Masz prawo do przeniesienia
swoich danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych.
Możesz wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych
Osobowych, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia 2016/679. 
Twoje dane podlegają przetwarzaniu w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.


Jak długo ZBM w Cieszynie Sp. z o.o będzie przetwarzał Twoje dane?


Twoje dane będziemy przetwarzać do czasu zrealizowania zamiany mieszkania lub
usunięcia ogłoszenia z serwisu.


Jakie wyróżniamy kategorie odbiorców Twoich danych?


Twoje dane osobowe możemy przekazywać podmiotom lub organom:


  • którym przekazanie danych jest konieczne dla wykonania określonej czynności,
  • którym dane mogą być przekazane na podstawie Twojej zgody.


Dlatego też prosimy założyć konto lub zalogować się do naszego serwisu tylko, jeżeli zgadzasz się
na przetwarzanie Twoich danych osobowych zbieranych w ramach serwisu "System Zamiany Mieszkań".

Regulamin | O nas | Polityka prywatności
Kopiowanie, powielanie lub rozpowszechnianie w jakikolwiek sposób materiałów
zawartych w serwisie jest zabronione.